Nya begränsningar pga covid-19

Nya åtgärder mot den ökade smittspridningen av covid-19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) meddelade den 10 januari 2022 att smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. FHM vidtar nu ytterligare åtgärder som syftar till att minska de fysiska kontakterna i den vuxna befolkningen och bromsa utvecklingen. Detta för att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

De utökade åtgärder som regeringen meddelande ska gälla from den 12 januari och som påverkar våra gudstjänster och samlingar i Korskyrkan är:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
  Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

Med anledning av ovan föreslår församlingsledningen följande:

 • 50 deltagare (utöver medverkande och funktionärer) gäller vid våra gudstjänster och samlingar. Blir vi fler kommer en skylt sättas upp om att det är fullsatt och att man är välkommen åter.
 • Inget kyrkfika efter gudstjänsterna under de närmaste veckorna.
 • Kyrksalen möbleras om och markeras upp till gällande riktlinjer kring avstånd.
 • Antalet kyrkvärdar under gudstjänsterna utökas, bör vara 3–4 personer. En till två kyrkvärdar som står utanför kyrkan vid entrén och som också räknar antalet besökare. En till två kyrkvärdar inomhus som hänvisar till olika platser i kyrksalen.
 • Ytterkläder tas med till kyrkbänken.
 • Vi undviker att gå omkring i kyrksalen under förbönsstunden.
 • Gudstjänsten avslutas med instrumental musik då alla lämnar genom att tåga ut, kollektboxen kommer stå vid utgången.
 • Samtal i ”kyrktorg” måste ske utomhus

Ovan kommer utvärderas vid styrelsens sammanträde den 18 januari. Målet är att avveckla åtgärderna så snart restriktionerna från FHM och regeringen lättar.

Detta är inget lätt beslut att ta och det påverkar oss alla på flera plan. Många lider av restriktionerna, känner sig ensamma och isolerade. Flera vill eller kan inte delta i gudstjänster och samlingar.
Vi får alla hjälpas åt att ta hand om varandra, kanske ringa det där samtalet till de vi tänker på, uppmuntra varandra, visa omsorg och kärlek till varandra. Vi får också vända oss till Gud och be för varandra, för Sverige, för världen och att denna pandemi snart ska få ett slut.

Caroline Jernevad, ordförande