Gudstjänst

Gudstjänst i Korskyrkan mariestad
I stort sett varje söndag är det gudstjänst i Korskyrkan. Till gudstjänsten är alla som vill välkomna. Du får gärna var med även om du inte har en klart formulerad kristen tro än, eller kanske är van vid en annan kyrkotradition.

En gudstjänst består oftast av mycket musik och sång – både sånger som beskriver livet och tron och sånger som vänder sig direkt till Gud med tacksamhet. Det brukar också vara en predikan, vilket innebär att en person talar och försöker hjälpa dig att koppla ihop Bibelns budskap med ditt liv idag. Varje gudstjänst innehåller också bön på olika sätt och ofta också förbön – möjligheten till att någon ber personligt för dig om du önskar det.

När det står gudstjänst med nattvard i kalendern så innehåller gudstjänsten en nattvardsstund i slutet. Nattvard delas till minne av vad Jesus gjort för alla oss människor, att han tog våra felsteg och synd med sig i döden och ger oss förlåtelse. Alla som vill tro på Jesus är välkomna att ta emot nattvarden, och kanske är det ett bra tillfälle för dig att för första gången våga visa både Jesus och dig själv att du tror.

Efter gudstjänsten är det fika, stanna gärna kvar och umgås och fika lite till ett billigt pris. Välkommen till gudstjänst i Korskyrkan!

Frågor & Svar

Måste man vara medlem för att komma till kyrkan? Riktar sig gudstjänsterna enbart till dem som redan är troende?
 
Nej – alla våra gudstjänster och aktiviteter är
öppna för alla. Troende, sökare och tvivlare är alla lika välkomna.
När är gudstjänsterna?
 
September till april är det söndagar kl 11.00 och maj-augusti är det söndagar kl 10.00. På sommaren har vi gudstjänst tillsammans med Pingstkyrkan & Equmeniakyrkan och då flyttar gudstjänsterna runt mellan våra kyrkor.
Hur ska jag klä mig?

Du kan ha på dig de kläder du vill.

Finns det reserverade platser?
 
Nej – du kan sitta var du vill.
Kan jag ta med mig barn?
 
Javisst, alla är välkomna. Ofta är det Söndagsträffen för barnen under gudstjänsttid, men det börjar med att alla samlas i kyrksalen.
Finns det möjlighet att prata med andra?
 
Kaffe/te/saft serveras i församlingens café efter alla gudstjänster. Då erbjuds ett bra tillfälle att träffa andra människor.
 
Om du vill prata  om någonting speciellt (dop, vigsel, medlemskap, problem etc) så kan du ringa och boka en tid med Otto Ernvik som är pastor eller prata med honom efter gudstjänsten om han är där.
Har jag möjlighet att använda hörapparat vid gudstjänsterna? Hur är det med rullstolar?
 
Det finns hörslinga och kyrkan är anpassad för rörelsehindrade.
Finns det möjlighet till tolkning?
Vid behov försöker vi tolka alla gudstjänster till engelska. Fråga kyrkvärdarna efter ett headset när du kommer.