TGIF

TGIF (Thank God It’s Friday)  är till för dig som går i sexan och uppåt. Mer info från Miriam Skoog Johansson, miriam@korskyrkanmariestad.se