Våra lokaler

Korskyrkan, eller Mariestads Baptistförsamling som vi officiellt heter, är inte en lokal eller en byggnad utan en samling av människor som tillsammans vill följa Jesus Kristus. Vi hade lika gärna kunnat träffas hemma i ett kök eller vardagsrum, och gör det ofta också i mindre grupper. Men av praktiska skäl så är det bra att ha en gemensam kyrklokal att samlas i när man är många.

Kyrkan invigdes under påskhelgen 1984. Församlingens tidigare byggnad Viktoriakyrkan invigdes redan 1911 och hade med tiden samlat på sig ett stort renoveringsbehov, och under många år planerades den nya kyrkbyggnaden. Arkitekten Sonny Gunnarsson ritade kyrkan och fondutsmyckningen är gjord av konstnären Harry W Svensson.

Kyrksalen upplevs av många som väldigt vacker och är en av Mariestads bästa konsertlokaler akustikmässigt. Den genomgick en omfattande renovering och tillgänglighetsanpassning 2018-2019.

Det finns också bra samlingslokaler i olika storlekar, ett kök som renoverades 2010, och en allaktivitetssal där både gamla och unga gympar och idrottar.

Är du intresserad av att hyra lokaler så kontakta info@korskyrkanmariestad.se eller ring Otto Ernvik, tel 070-797 22 40