Konfirmation

Är du intresserad av att konfirmera dig? En ny konfagrupp startar i höst i samarbete mellan Korskyrkan och Equmeniakyrkan. Kontakta vår barn- och ungdomsledare Tilda Arvidsson, på tilda@korskyrkanmariestad.se eller tel. 076-7724449. Anmäl dig via detta formulär.