Vår tro

Vägen till tro ser olika ut för varje människa. Tro handlar inte om att veta massa lärosatser utan om att leva livet i vardagen med Jesus Kristus. På ett sätt är vägen till tro på Jesus Kristus en livslång resa. Å andra sidan kommer vi förr eller senare till en punkt på vår resa där vi måste våga ta steget och lita på att tron på Jesus håller och våga överlåta oss. Oavsett var du är på din resa genom livet är du mycket välkommen att dela den med oss andra i Korskyrkan. Det viktigaste är inte hur långt vi kommit på resan i tro, utan att vi reser åt rätt håll, att vi har vår blick, vår längtan, vårt hopp vänt till Jesus Kristus.

Ibland är det ändå skönt att få formulera sin tro och nedan följer några punkter om hur vi formulerar vår tro.

Vi tror på en treenig Gud

Gud Fadern
Vi tror på Gud, den ende och evige, världens skapare och Herre.

Jesus Kristus, Guds Son
Vi tror att Jesus Kristus är Guds enfödde Son och enda vägen till Gud.
Jesus Kristus själv blev människa och levde ett syndfritt liv på jorden.
Vi tror att Jesus Kristus dog på korset och uppstod på tredje dagen för att människan ska få möjlighet att omvända sig till Jesus och få förlåtelse för sina synder.

Den helige Ande
Vi tror på den helige Ande, Hjälparen, som Fadern sände i sin Sons ställe.
Vi tror att Han visar på Jesus Kristus. Varje kristen kan göra personliga erfarenheter av den helige Andes kraft i sitt eget liv.

Vi tror på

Bibeln
Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud, skriven av människor och in i människans historia.
Vi tror att Bibeln är vägledning för tro och liv.
Vi tror att Bibeln berättar om Guds kärlek till vår värld.

Människan
Vi tror att människan är skapad av Gud för att ära Honom med sitt liv.
Vi tror att människan svek detta syfte genom att vända sig bort från Gud.

Frälsningen
Vi tror att Gud älskar varje människa och vill hennes bästa. Alla som tror på Jesus Kristus och hans död på korset får syndernas förlåtelse och får en upprättad relation med Gud.
Vi tror att alla som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre är Guds barn.

Trons konsekvenser

Dop
Dopet enligt Nya Testamentet grundar sig på en personlig erfarenhet av tro på Jesus Kristus. Dopet innebär att människan förenas med Jesu Kristi död och uppståndelse.

Efterföljelse
Jesus Kristus kallar till lärjungaskap. Den efterföljelsen innebär bibelläsning, bön, gemenskap i församlingen och att låta sig uppfyllas av den helige Ande.

Församlingsgemenskap
Den kristna församlingen är upprättad av Gud. Varje kristen är kallad att leva i en församlingsgemenskap. Där hämtar man kraft, får uppmuntran, tröst och kan glädjas över varandra, trots olikheter.

Socialt ansvar och mission
Vår uppgift är att synliggöra Guds kärlek genom omsorg för dem som behöver mat, bostad, värdighet och rättvisa. Gud har kallat sin församling att genom den helige Andes kraft, i ord och handling, förmedla evangeliet till hela världen.

Vi ställer oss också bakom de ledord som Evangeliska Frikyrkan (EFK) har för hela rörelsen, vi vill vara en evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionell kyrka.