Söndagsträffen

De flesta söndagar träffas barnen under gudstjänsttid och har egna samlingar fyllda av berättelser, musik, dans, bön och lek. Dina barn är självklart välkomna även om du inte själv brukar vara med i våra gudstjänster.