Tweenies

Tweenies är för dig som går i årskurs 3-6. Mer info från barn & ungdomsledare Tilda Arvidsson tilda@korskyrkanmariestad.se