Hemgrupp

hemgrupp

Hemgruppen är en liten gemenskap där du kan dela livet och tron med andra. Vi tror att det är ett bra sätt att växa som efterföljare till Jesus och få pröva de gåvor Gud har gett dig. Vi behöver både den stora och den lilla gemenskapen i kyrkan. De flesta hemgrupper träffas varje vecka, och du kan vara med även om du inte är så aktiv i någon kyrka än.

Vill du vara med i en hemgrupp, kontakta Korskyrkan, så hör någon av sig till dig.