Historia

Korskyrkan Mariestad Historia

Precis som de första kristna kallades Vägen, vill vi i Korskyrkan vara på väg. Allt förändras, så också en församling. Historien har alltid mycket att lära oss, både genom framgångarna, men också genom misstagen. Vår historia handlar framför allt om människor, människor som har överlåtit sig till att tro på och följa Jesus i sin tid och som försökt förstå hur de skulle kunna göra det på bästa sätt. Att vara församling handlar även idag om människor som vågar överlåta sig till att följa Jesus i denna tid. Byggnader & former kan växla genom åren, men längtan efter att följa Jesus och försöka förstå vad det handlar om att vara efterföljare till honom är konstant.

Mariestads Baptistförsamling har sitt ursprung inom baptismen som växte fram i Europa under 1500-talet. Ett kännetecken på denna rörelse var att man stod för människans religiösa frihet som en mänsklig rättighet. I mitten av 1800-talet blev fler och fler läskunniga i Sverige och många började läsa Bibeln och själva tolka den. Man samlades i hemmen och läste och bad tillsammans. Utifrån detta bildade man 1848 den första baptistförsamlingen i Sverige. Dessa sammanslutningar och dop var till en början olagliga och straffbara men trots det växte baptismen snabbt.

Mariestads baptistförsamling bildades den 27 juli 1884 i makarna Åhlins hem av sju personer tillsammans med pastor P. A. Svärd med hustru. Tidigare under dagen hade tre personer döpts i Vänern ute vid Ekudden. Under de första åren hyrde församlingen lokal, innan de hade möjlighet att skaffa en egen. Baptisterna var inte så väl sedda på grund av sin övertygelse när det gällde dopet. Att inte döpas som spädbarn, utan genom troendedop, var avgörande viktigt.

Den 25-26 mars 1911 invigdes församlingens första egna kyrkobyggnad. Den byggdes på Viktoriagatan och fick därför heta Viktoriakyrkan. Många människor kom till tro och lät döpa sig och församlingen växte.

Verksamheten har varit livaktig för olika åldrar under alla år. Likaså har sången och musiken haft en stor plats i församlingens verksamhet. Barn- och ungdomsläger på Sjöängsgården, från början av 1940-talet och några år in på 2000-talet, har haft avgörande betydelse för ungdomars inriktning i livet. Många berättar med värme i rösten om ”gamla Viktoriakyrkan” och alla lägren på Sjöängsgården.

Våren 1984 invigdes Korskyrkan på Bråtenvägen och 2009 firade församlingen  sitt 125-årsjubileum. 2018-2019 gjordes en omfattande invändig renovering och tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

Även om Mariestads Baptistförsamling har en hög ålder, går rötterna för tron och dopet tillbaka ännu längre, till Nya Testamentet. Jesu död, uppståndelse, himmelsfärd och löftet om Anden är verkligheter där församlingen har sina djupaste rötter.