Hjälp människor som drabbats av jordbävningen

Tusentals människor miste livet i jordbävningen som drabbade Syrien och Turkiet den 6 februari, och betydligt fler miste anhöriga och vänner, sitt hem och möjlighet till försörjning.

Evangeliska Frikyrkan, som Korskyrkan är en del av, har partnerorganisationer i det drabbade området, som snabbt har engagerats i hjälparbetet. Välkommen att vara med genom att ge en gåva!

Du kan läsa mer om behoven och hjälpinsatserna här: https://efk.se/webb/nyheter/nyheter/2023-02-09-akutinsatser-raddar-liv-i-turkiet-och-syrien.html