Mariestads kyrkors bön för fred i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina ber vi tillsammans i Mariestads kyrkor om fred. Var gärna med i denna bön:


Nådige Frälsare Jesus Kristus,
du är världens fred och vägvisare,
du känner våra hjärtan, du vet om våra tankar;
vi lägger samtidens skeende i dina händer,
väck i oss människor försoningens vilja
och utbyt den rädsla vi känner,
den tärande misstänksamheten och tvivlet,
i fullbordad kärlek och ömsesidig frihet.
Herre, hör våra böner.

Vi ber för folket i Ukraina och i Ryssland.
Vi ber att ditt ljus ska få lysa upp i mörkret
och om ditt beskydd över oskyldiga människoliv.
Beskydda dem från allt ont och ge dem hopp.
Hjälp män med makt att besinna sig.
Hjälp människor fyllda med oro att finna ro.
Hjälp oss alla med ditt beskydd
så att vi kan förstå vad som är rätt och fel
och påverka våra ledare.
Låt sanning och rättfärdighet få segra
och hat och våld få ge vika.
Ge oss kraft och förstånd
att göra det vi kan för rättvisa och fred.
Du är Gud och håller allt i din hand.
I dig har vi, som del av den mänsklighet du älskar,
allt vårt hopp och vår framtid.

I Jesu namn. Amen.