Extrasatsning på bön – be du med!

I Korskyrkan tror vi att bön gör skillnad. Vi tror på en Gud som vet vad vi gläds åt, kämpar med, sörjer eller grubblar över, redan innan vi hinner öppna vår mun. Men vi vet också att han vill höra vår röst och lyssnar till oss när vi vänder oss till honom. I bönen kan vi få en direktkontakt med Gud!

Därför bjuder vi in dig att vara med oss och be. Du kan förstås göra det där du befinner dig just nu, men du är också välkommen med på våra gudstjänster och bönesamlingar (se kalendern härintill).

Fredagen den 5 mars firas Världsböndagen, då vi får be tillsammans med kristna över hela världen. Det sker ingen samling i vår kyrka, men den svenska världsbönedagskommittén har spelat in en gudstjänst som du kan ta del av via nedanstående länk. Programmet är förberett av en ekumenisk grupp i Vanuatu, en ögrupp öster om Australien: http://www.svekumeniskakvinnor.se/digitalt-firande-av-varldsbondagen-2021/

Välkommen med!