Var med och hjälp människor på flykt i Ukraina

Kriget i Ukraina har lett till ett humanitärt nödläge, med miljontals människor på flykt inom och ut ur landet. Evangeliska Frikyrkan (EFK), som Korskyrkan är en del av, har långvariga relationer med Ukrainas baptistunion. De vädjar nu om förbön, men också om ekonomisk hjälp för att kunna undsätta människor i nöd genom det nätverk av lokala församlingar som finns runtom i landet.

EFK genomför en katastrofinsamling tillsammans med andra baptistsamfund runtom i Europa. Om du vill vara med kan du ge en gåva via bankgiro 900-5588 eller swisha direkt till 900 5588. Märk din gåva ”Ukraina”.

Nedan kan du ta del av en hälsning från EFKs missionsdirektor Linalie Newman och missionsideolog Daniel Råsberg som har haft direktkontakt med samfundsledningen i Ukraina. Hälsningen spelades in ett par dagar efter att kriget bröt ut. Sedan dess har läget förvärrats, men hjälparbetet kom också igång snabbt och fortsätter med stor uthållighet. 600 lokala baptistförsamlingar deltar på ett eller annat sätt i hjälparbetet. Många kyrkor har öppnat sina lokaler för människor på flykt och bistår med mat, vatten, sovplatser, filtar, värmeaggregat och andra förnödenheter. Tacksamheten är stor för det stöd som kommer från Sverige och andra länder.

På denna sida kan du läsa uppdateringar om hur situationen utvecklas, och hur de insamlade medlen används: www.efk.se/ukraina.

Tack för att du med!