Välkommen till Korskyrkan

I Korskyrkan möts människor som har en vilja att följa Jesus. Precis som lärjungarna som följde Jesus är vi vanliga människor som möter de svåra frågorna i livet. Vi är långt ifrån färdiga och vi brottas med tro, tvivel och vår oro. Ändå vill vi försöka följa Jesus, han som har lovat att vara med oss alla dagar.