Från hjärta till handling – missionsdag den 23 oktober

Den 23 oktober blir det mer än en vanlig missionsgudstjänst i Korskyrkan. Vi får besök av flera gäster från Evangeliska Frikyrkan. Missionsdirektor Ingemar Forss predikar och det blir även medverkan av missionsideolog Daniel Råsberg.

Efter gudstjänst och fika blir det en samling med samtal om internationell mission, i två spår (start ca 13:30)

  • ett spår för ungdomar, med Jenny Jonsson, ungdomsinspiratör på Evangeliska Frikyrkan och ansvarig för EFKs praktikantprogram StepOut.
  • ett spår för medelålders och äldre, med medverkan av Ingemar Forss och Daniel Råsberg.

Välkommen att lära dig mer, dela dina egna tankar om mission, och låta dig inspireras!