Gudstjänst

Korskyrkan – 18 augusti, 2024 - 10:00

Predikan Marie Östman

Sång Helena Granath

Mötesledning Daniel Granath

Fika, församlingsmöte efter gudstjänsten