Adventsgudstjänst

Korskyrkan – 3 december, 2023 - 11:00

Predikan Otto Ernvik, sång & musik Tillsammanskören, nattvard.