Nu gör vi rum 2018

Vi vill vara en öppen gemenskap där människor lär känna Gud!

Under 2011-2013 arbetade vi med ett målsättningsdokument som vi kallade ”Nu vänder vi”, med syfte att vända den statistiskt nedåtgående trend som församlingen varit sedan år 2000. I slutet av 2013 tyckte vi oss se att det faktiskt vänt lite, fler på gudstjänster, fler församlingsmedlemmar, aningen yngre medelålder och glädjen att få döpa flera gånger varje år.

Sen följde tre år 2014-2016 som vi kallade ”Nu växer vi” med en bön att få växa i Öppenhet, Gemenskap & Gudsmöten – som är våra tre ledord som vi vill leva ut och som vi vill ska prägla Korskyrkan mer och mer.

2017 levde vi utifrån ”Nu delar vi” med längtan efter att få ännu tydligare dela vår Jesustro mitt i våra liv och vår vardag.

Nu är det dags för ”Nu gör vi rum 2018” Vidare och djupare med Jesus. var med och be och gör rum för människor och Jesus i ditt liv.