Sy- och stickcafé

Korskyrkan – 28 november, 2022 - 18:00

Handarbete och fika. Ledare: Inga Johansson, tel 070-38 23 405.