Gudstjänst – obs tiden!

Korskyrkan – 4 september, 2022 - 11:00

Predikan: Otto Ernvik

Sång och musik: Tillsammanskören

Helena Granath leder

Nattvard