Temagudstjänst Bråten

Korskyrkan – 27 september, 2020 - 10:00

Lotta Forsberg predikar, Otto Ernvik leder gudstjänsten, Ruth-Marie Sörensson leder sång och musik.