Gudstjänst och församlingsmöte

Korskyrkan – 20 september, 2020 - 10:00

Daniel Granath predikar, Linnea Legendi leder gudstjänsten, Linda Forsberg & Emmelie Evaldsson Persson leder sång och musik.

Församlingsmöte efter gudstjänsten, ca 11:15. Mejla till info@korskyrkanmariestad.se om du vill delta digitalt via länk.