Gudstjänst

Korskyrkan – 7 april, 2024 - 11:00

Predikan: Helena Granath

Sång & musik: Emmelie Evaldsson Persson, Signe Östman

Mötesledning: Linnea Legendi

Fika efter gudstjänsten