Gudstjänst

Korskyrkan – 5 november, 2023 - 11:00

Predikan Gerd Hjalmarsson, mötesledning Otto Ernvik. Nattvard.