Gudstjänst

Korskyrkan – 8 november, 2020 - 10:00

Lotta Forsberg predikar, Otto Ernvik leder gudstjänsten, Helena Granath och Roland Åhlfeldt leder sång och musik.