Ekumenisk gudstjänst

Bäcken – 7 augusti, 2022 - 10:00

Ekumenisk gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan.

Predikan: Otto Ernvik

Sång och musik: Lars-Johan Jansson och Anna-Lena Quist

Nattvard