Växa

Växandet är en del av livet, vi växer förhoppningsvis i mognad, kunskap, ödmjukhet, kärlek & visdom. Som efterföljare till Jesus Kristus är vi aldrig färdiga, det finns alltid mer att upptäcka i livet med Jesus. Att växa som en efterföljare till Jesus förutsätter den lokala församlingen och vänskapen med människor. Välkommen till växthuset!

Gudstjänst

I stort sett varje söndag är det gudstjänst i Korskyrkan. Till gudstjänsten är alla som vill välkomna. Du får gärna var med även om du inte har en klart formulerad kristen tro än, eller kanske är van vid en annan kyrkotradition. Läs mer om gudstjänster här.  Välkommen till gudstjänst i Korskyrkan.

Hemgrupp

Hemgruppen är en liten gemenskap där du kan dela livet och tron med andra. Vi tror att det är ett bra sätt att växa som efterföljare till Jesus och få pröva de gåvor Gud har gett dig. Vi behöver både den stora och den lilla gemenskapen i kyrkan. De flesta hemgrupper träffas varje vecka, och du kan vara med även om du inte är så aktiv i någon kyrka än. Vill du vara med i en hemgrupp, kontakta Korskyrkan, så hör någon av sig till dig.