Samarbetspartners

Lokalt

I Mariestads ekumeniska råd (MER) finns också…

Equmeniakyrkan

Pingstkyrkan

Svenska Kyrkan – Mariestads Församling

Kyrkornas Secondhand – Tillsammans driver kyrkorna i MER en välsorterad Second Handbutik som ger ett fantastiskt överskott som oavkortat ges vidare till många olika sociala projekt utöver världen.

Kriminalvården Korskyrkans pastor finns på häktet i Mariestad som häktespastor.

Radio Mariestad Mariestads lokala radiokanal där vi sänder Dagens Bibelord och gudstjänster

Café Bäcken är Missionskyrkans och hela Mariestads sommarcafé. Här hittar du öppettider & program för sommaren 2012.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) är den lokala pensionärsgemenskapen med kristna grundvärderingar

___________________________

Regionalt

Bilda Sydväst Studieförbund för hela livet

Sjukhuskyrkan  På Skaraborgs Sjukhus i Skövde stödjer vi sjukhuspastor Mikael Mattisson, här finns mer info om sjukhuskyrkan.

___________________________

Nationellt  & Globalt

Evangeliska Frikyrkan Den församlings- & missionsrörelse som vi samarbetar med. Läs Årsbok, Tro & självförståelse, Sverigestrategi, Internationell strategi & EFK 2020

Ge för Livet Insamlingsorganisation för sociala projekt ut över världen

Reach Beyond som arbetar med Media & hälsovård och i många år varit en samarbetspartner för Korskyrkan

ICC – International Cooperation Cambodia – vår partner i Kambodja

Bethel’s Centre of Pastoral Care – vår partner i Tallin i Estland

Lokalt

Missionskyrkan http://www.mariestadsmissionskyrka.se/

Pingstkyrkan http://mariestadpingst.se/

Svenska Kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=77772

Kyrkornas Second Handbutikhttp://www.abc.se/home/m8403/mer/secondhand.htm

Mariestads Närradio http://www.radiomariestad.se/

Regionalt

EFK Väst http://www.efkvast.se/

Nationellt& Globalt

Evangeliska Frikyrkanhttp://www.efk.se/

Ge för Livethttp://www.geforlivet.se/

HCJBhttp://www.hcjb.org/