Samarbetspartners

Lokalt

I Mariestads ekumeniska råd (MER) finns också…

Equmeniakyrkan

Pingstkyrkan

Svenska Kyrkan – Mariestads Församling

Kyrkornas Secondhand – Tillsammans driver kyrkorna i MER en välsorterad Second Handbutik som ger ett fantastiskt överskott som oavkortat ges vidare till många olika sociala projekt utöver världen.

Hela Människan Mariestad  Tillsammans driver vi Frukostklubben och spånar på nya sociala behov att möta i vår stad.

Café Bäcken är Equmeniakyrkans och hela Mariestads sommarcafé. .

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) är den lokala pensionärsgemenskapen med kristna grundvärderingar som oftast ses i Equmeniakyrkan.

___________________________

Regionalt

Bilda Studieförbund för hela livet

Sjukhuskyrkan  På Skaraborgs Sjukhus i Skövde stödjer vi sjukhuspastor Mikael Mattisson, här finns mer info om sjukhuskyrkan.

___________________________

Nationellt  & Globalt

Evangeliska Frikyrkan Den församlings- & missionsrörelse som vi samarbetar med både i Sverige & internationellt.

Ge för Livet Evangeliska Frikyrkans insamlingsorganisation för sociala projekt ut över världen

Reach Beyond som arbetar med Media & hälsovård och i många år varit en samarbetspartner för Korskyrkan

Bethel’s Centre of Pastoral Care – vår partner i Tallin i Estland

Lokalt

Missionskyrkan http://www.mariestadsmissionskyrka.se/

Pingstkyrkan http://mariestadpingst.se/

Svenska Kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=77772

Kyrkornas Second Handbutikhttp://www.abc.se/home/m8403/mer/secondhand.htm

Mariestads Närradio http://www.radiomariestad.se/

Regionalt

EFK Väst http://www.efkvast.se/

Nationellt& Globalt

Evangeliska Frikyrkanhttp://www.efk.se/

Ge för Livethttp://www.geforlivet.se/

HCJBhttp://www.hcjb.org/