Diakoni

Du kan på flera olika sätt få vara delaktig ideellt i att stötta andra människor som på olika sätt behöver dig och din uppmuntran.

Besöksgrupp på anstalterna
Besök görs regelbundet på Mariestadsanstalter, i samarbete med övriga kyrkor i Mariestad. Vill du vara med så kontakta diakon Karin Berg i Mariestads Församling.

Frukostklubben
På måndagar & onsdagar i Missionskyrkan serveras lunch 12.00 för människor som behöver stöd och gemenskap. En skön tallriksgemenskap där alla är välkomna. Arbetet sker i samarbete med Missionskyrkan & Pingstkyrkan. Kontakta Korskyrkan om du vill vara med och hjälpa till.

Hembesök
Flera personer i församlingen finns med ideellt och hälsar på människor som behöver uppmuntran och gemenskap. Kontakta Korskyrkan om du vill vara med och hjälpa till.

Andakter på Äldreboenden

Varje vecka finns människor från kyrkorna i Mariestad ute på olika Äldreboenden i kommunen. Vill du vara med och följa med till äldreboenden så  kontakta Korskyrkan.