Konfirmation

Konfirmation 17-18

Under läsåret 2017-2018 har vi en gemensam konfirmationsgrupp med Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan.

Här finns informationsfoldern 

Vill du veta mer kontakta Tilda Arvidsson tilda@korskyrkanmariestad.se