Tweenies

 

För dig som går i årskurs 3-6. Mer info från Barn & Ungdomsledare Tilda Arvidsson tilda@korskyrkanmariestad.se