Barn & Ungdom

Barn springer till Söndagsträffen i Korskyrkan Mariestad

Varje vecka möts barn & ungdomar i olika forum i Korskyrkan och ekumeniskt tillsammans med Pingskyrkan och Missionskyrkan. Alla grupper är öppna för alla, och dina barn är givetvis välkomna med även om inte du som förälder är aktiv kyrkmedlem.