Anmäl dig till bönekursen

 

Nu startar vi snart Bönekursen. En kurs om bön för alla som har en längtan efter att en större Gudsnärhet. Sex torsdagar kl 18-19 med start den 20 september. Anm,äl dig innan till Waldemar Sjögren waldemar@korskyrkanmariestad.se eller på listan i kyrkan. Kursen är på storbild med engelskt tal och svensk text och talare är Pete Graig som jobbar med bön i Alphakursens hemförsamling Holy Trinity Brompton i London. 

1 comment to Anmäl dig till bönekursen

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>