NFU Undersökningen presenteras

Öyvind TholvsenPå tisdag den 4 april kl 19.00 kommer Öyvind Tholvsen och presenterar resultatet av den NFU undersökning som vi gjort i vinter. 35 slumpvis utvalda har svarat på ett frågeformulär som kommer generera ett resultat för just vår församling som kan jämföras både med alla de tusentals församlingar som gjort undersökningen men också med de undersökningar vi gjorde år 2005 och 2006. Allt för att se våra starka och svaga sidor som församling och hur vi ska jobba vidare framåt. Välkommen med!

Comments are closed.