MOD & UPPBROTT

modigTemat som kommer genomsyra gudstjänsten på söndag är Mod och Uppbrott utifrån 1 Mos 12:1-3. Välkommen med kl 10.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>