Marie & Waldemar på Medarbetardagar

I dagarna tre har vi, Marie & Waldemar som är anställda i Korskyrkan, varit på Evangeliska Frikyrkans Medarbetardagar. I år var de i församlingen New Lifes nya lokal vid Alvik i Stockholm. Alla vi hundratals pastorer och medarbetare blev fantastiskt väl bemötta av den härligt mångkulturella kyrkan med 800 på gudstjänst varje söndag och runt 50 nationaliteter.

Teologen och läraren Roland Spjuth undervisade omkring temat en formande gemenskap. Fantastiskt bra & utmanande! Tänk när den kristna gemenskapen får bli del av hela livet. Han utgick från en sociologisk omvärldsanalys och talade sen omkring tre teman – tiden, familj-hem-sexualitet och konflikter.Undervisningen kommer att läggas ut på EFKs hemsida.

Lars-Göran Sundberg som är pastor i Elimkyrkan i Stockholm och lärare på Johannelund talade omkring bikt och tystandsplikt. Det kan låta torrt, men blev ett jättebra samtal. Bill Ankerberg, pastor i Whitter Community Church och ledare för Converges arbete i Norden talade på kvällarna om generositet och om att ta ett steg till. Jenny Wahlström ledde lovsång och sjöng också några av sina egna låtar som A Treehouse Wait.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>