Ingen gudstjänst på söndag! No service on sunday!

På söndag morgon kl 8 åker vi på Road Trip till Göteborg och delar gudstjänstgemenskapen i Gilead Connect Church och i Buråskyrkan. Därförär det ingen gudstjänst i Korskyrkan. Vi hänvisar till andra kyrkor, prova t.ex. Missionskyrkan 10.00 eller Pingstkyrkan 10.30. Den 16 september är det gudstjänst som vanligt igen kl 11.

This sunday morning  the church is going on a road trip to Gothenburg. Because of the trip there is no service in Korskyrkan, but you can worship in Missionskyrkan 10.00 and Pingstkyrkan 10.30. See you on the 16th!

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>