3 gudstjänster – 3 dimensioner av Andens liv

gudstjänst korskyrkan Mariestad den helige ande Under tre söndagar kommer predikan handla om  livet med den Helige Ande utifrån tre dimensioner – 25e sept Uppåt, 2e okt Inåt & 9e okt Utåt.

När vi som församling var på resa till Kungsportskyrkan den 11e sept fick vi ett tilltal i gudstjänsten om att bli en församling där den Helige Ande kan få stanna, utifrån bilden av Noa som sände ut en duva ur arken och duvan som stannande över Jesus vid hans dop. I dessa tre gudstjänster tar vi med det tilltalet och ser vad det kan innebära in i vår församling och in i våra liv denna hösten.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>