Vila i en tid av trötthet

Vad gör vi med ord som sabbat och vilodag? Är de relevanta för oss idag och hur ska vi i så fall praktisera dem? Kom med på en gudstjänst där Guds livsrytm står i predikans centrum.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>